Tumblelog by Soup.io
 • mistique
 • sober
 • konrad
 • WIATRAK
 • googol
 • niskowo
 • myniu
 • bajroniczna
 • iamLOLA
 • Magnolia11
 • Americanlover
 • dygoty
 • sbt
 • Penny86
 • icd-10-g43
 • knurek
 • kiga
 • krzyk-ciszy
 • OleLukoje
 • SilentForest
 • katt
 • Psycholinka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie

Take me someplace where we can be silent together.

— Elizabeth Gilbert
6852 fbfc
Reposted fromgainaxing gainaxing viapassingbird passingbird
7497 b40a 500

If he gives you a quest, take it. (via wubbalubbabud / elocinrebma)

Reposted frombluuu bluuu
Nie wiem czy warto wchodzić do tej samej rzeki.
Wiem natomiast, że warto jest zrobić wszystko co się tylko da, aby mieć pewność i czyste sumienie - że zrobiło się wszystko.

Jeśli mamy w życiu czegoś żałować - to niech nie będą to związki, o które być może warto walczyć dopóki istnieje jeszcze jakikolwiek sens.

Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe
Ludzie się zmieniają. Są różne stacje i różne perony. Każdy ma swój pociąg. Wie, w którym momencie skręcić, w którym się zatrzymać i kiedy jechać dalej. Tak, każdy ma swój pociąg. Troszczy się o jego ładunek. Emocjonalny. Przytula wagony albo odpina na kolejnej stacji. Wybiera inne. Drugie, trzecie, piąte.
Ja już się tego nauczyłam, że nic nie jest na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaskman askman
Reposted frombluuu bluuu
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viainspirations inspirations
Reposted frombluuu bluuu
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeyot eyot
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
6726 0d7e 500

ellacalm:

“Everything changes, but this still hasn’t. Not for me. It hasn’t lessened’’

- Last Night (2010)

8635 c311 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaTigerle Tigerle
8204 62d5
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viadivi divi
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabrianmay brianmay
9554 6fe4 500
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl