Tumblelog by Soup.io
 • mistique
 • sober
 • konrad
 • WIATRAK
 • googol
 • niskowo
 • myniu
 • bajroniczna
 • iamLOLA
 • Magnolia11
 • Americanlover
 • dygoty
 • sbt
 • Penny86
 • icd-10-g43
 • knurek
 • kiga
 • krzyk-ciszy
 • OleLukoje
 • SilentForest
 • katt
 • Psycholinka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7508 ad41
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Wszyscy mężczyźni są kłamcy, zmiennicy, fałszywi, paple, obłudnicy, pyszałki lub tchórze, nędzni i zmysłowi; wszystkie kobiety są przewrotne, wyrachowane, próżne, ciekawe i zepsute; świat jest kałużą bez dna, gdzie czołgają się najpotworniejsze płazy, przewalając się w błocie; ale jest na świecie jedna rzecz święta i wzniosła: zespolenie tych dwojga tak szpetnych i ułomnych istot. Kto kocha, często doznaje zawodu, często cierpi i jest nieszczęśliwy, ale kocha; i kiedy znajdzie się na krawędzi grobu, obraca się, aby spojrzeć wstecz, i powiada: Często cierpiałem, myliłem się niekiedy, ale kochałem. To ja żyłem, a nie sztuczna istota wylęgła z mej pychy i nudy.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s viairbjarbirb irbjarbirb
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viairbjarbirb irbjarbirb
Pokaż komuś jak bardzo go potrzebujesz to ucieknie. Przestraszy się odpowiedzialności.
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer vialaluna laluna
9765 4b72 500
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viairbjarbirb irbjarbirb
7133 c6b4
Reposted fromrol rol viairbjarbirb irbjarbirb
7008 2e88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viairbjarbirb irbjarbirb
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa vianiemaproblemu niemaproblemu
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb
Reposted fromFlau Flau vialucanus lucanus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl