Tumblelog by Soup.io
 • mistique
 • sober
 • konrad
 • WIATRAK
 • googol
 • niskowo
 • myniu
 • bajroniczna
 • iamLOLA
 • Magnolia11
 • Americanlover
 • dygoty
 • sbt
 • Penny86
 • icd-10-g43
 • knurek
 • kiga
 • krzyk-ciszy
 • OleLukoje
 • SilentForest
 • katt
 • Psycholinka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viaSurvivedGirl SurvivedGirl
8362 3f3a 500
Reposted from777727772 777727772 viahelenburns helenburns
4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viapamieciodlegle pamieciodlegle
2834 a8df 500
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
0190 1710
Reposted fromniewychowana niewychowana viaover-land over-land

"Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie."

- Aleksandra Steć, Moja dusza pachnie Tobą.

Nie tak wygląda prawdziwa miłość? Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2606 3358 500
7295 056e 500
Reposted frommoai moai viaover-land over-land
2607 5e85 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaCarridwen Carridwen
2777 30a0 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
1497 809a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viablacktoblack blacktoblack
8270 f8f1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl