Tumblelog by Soup.io
 • mistique
 • sober
 • konrad
 • WIATRAK
 • googol
 • niskowo
 • myniu
 • bajroniczna
 • iamLOLA
 • Magnolia11
 • Americanlover
 • dygoty
 • sbt
 • Penny86
 • icd-10-g43
 • knurek
 • kiga
 • krzyk-ciszy
 • OleLukoje
 • SilentForest
 • katt
 • Psycholinka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0735 c5b1 500
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viasoulwax soulwax
9972 a025
Reposted fromlittlelies littlelies
4029 5445
Reposted fromarmadillo armadillo vialittlelies littlelies
9753 0833
Reposted fromtayfun tayfun vialittlelies littlelies
9411 ca4a 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vialittlelies littlelies
7922 45ef
Reposted fromprettywomen prettywomen vialittlelies littlelies
4093 8e82
Reposted fromamatore amatore vialittlelies littlelies
2165 b537
Reposted fromamatore amatore vialittlelies littlelies
4811 d018
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialittlelies littlelies
3043 7cf8
Reposted fromlustzentrum lustzentrum vialittlelies littlelies
9356 f283
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlelies littlelies
1898 0cbd 500
Reposted fromblizzers blizzers vialittlelies littlelies
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCaseine Caseine
3154 9275 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viasuqubi suqubi
5002 a2e5 500
Reposted fromprzegrany przegrany viackisback ckisback
0303 c0f5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl